1. Matematiğin ilk temelleri

1.1. Matematiğin temellerine giriş
1.2. Değişkenler, kümeler, işlevler ve işlemler
Thanks Işık Barış Fidaner for the translation
Other languages : ENFRRUES